Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Klienci,
zwracając się do nas o ofertę lub zawierając z nami umowę przekazaliście nam swoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zleconego nam zadania. Dziękujemy za okazane zaufanie i zapraszamy do zapoznania się z informacjami, w jaki sposób będziemy je przetwarzali.

Administratorem danych jest ??????????????????????????? z siedzibą w ???????????????????????????. Można z nami skontaktować się pod adresem mailowym: ??????????????????

Państwa dane będziemy przetwarzali:
a) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO:
– w celu przygotowania oferty,
– w celu wykonania umowy,

ect
ect
ect